Chuyển hóa cảm xúc trong kinh Tứ niệm xứ

06/03/2019

ĐĐ Minh Tấn thuyết giảng tại Khóa tu thiền Tứ niệm xứ lần thứ 28 tại chùa Giác Ngộ

Buổi chia sẻ Phật pháp

22/01/2019

Giảng sư: Đại đức Tuệ Dũng.
Tại Thiền viện Thiện Minh ngày 20 tháng 2 năm Ất Mùi

Kệ niệm ân phụ mẫu

22/01/2019

Trích trong Tác phẩm: Kinh Nhật tụng Phật giáo Nguyên Thủy (Chủ biên: ĐĐ Thiện Minh)
Phổ nhạc: Khánh Linh
Ca sĩ: Bích Phượng

Báo ân phụ mẫu

21/01/2019

Giảng sư: HT Giới Nghiêm

Tiểu kinh Saccaka

21/01/2019

Giảng sư: HT Thích Minh Châu, ngày 1-6 -1993

32 tướng tốt của bậc trượng phu

17/01/2019

Giảng sư: HT Thích Minh Châu   Ngày 13/9/1994