Xá Lợi của Đức Phật

21/01/2019

Phim tài liệu về Xá Lợi của Đức Phật.
Ban biên dịch: Nhât Tâm, Như Thảo, Đồng Tâm

Ấn Độ huyền bí

21/01/2019

Một tác phẩm tài liệu chuyên đề trong loạt phim tài liệu 'Huyền bí phương Đông' nói khái quát về Phật giáo Ấn Độ

Ngược dòng thời gian

21/01/2019

Bộ phim tài liệu Ngược dòng thời gian   Tập 1 Khởi nguồn Phật giáo

Myanmar ánh đạo ngàn năm

17/01/2019

Những miền đất Phật.

Hoa sen trong nghệ thuật kiến trúc Phật giáo

17/01/2019

Nghệ thuật và cuộc sống